Вест - Свет

Вест
Вест, најкраћи је, најједноставнији и најпопуларнији облик писане или говорне и визуелне информације о неком догађају, појави, друштвеном понашању или некој личности. Преувеличана или лажна вест у медијима назива се „новинска патка“.

Вест је главни жанр новинарског обликовања новости; отуда и назив многих дневних листова и информативних емисија. Сама реч вест потиче из језика старих Словена када је значила – „знање“. Под утицајем Словена пруска реч -{weist}- значи исто што и пољски облик -{wiešć}-. Тиме се вест дефинише као знање; ново – а постаје и комуниколошка дефиниција да је информација свако ново сазнање. Трећи српски лист штампан у Бечу 1792. имао је име „Славено-сербскија вједомости“.

Протести у Хонгконгу 2019/20. (2019-20 Hong Kong protests)
Пожари у Аустралији 2019/2020. (2019-20 Australian bushfire season)
Ковид 19 (Coronavirus disease 2019)
САРС-КоВ-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)
Пандемија ковида 19 (2019-20 coronavirus outbreak)