Wiadomość - Świat

Wiadomość
Wiadomość (ang. message) – jednostka komunikacji związana z procesem emisji, przekazywania, przekształcania, przyjmowania i przechowywania (w pamięci) określonego ciągu elementów informacyjnych do odbiorcy bezzwłocznie lub po pewnym czasie. Problemami ilości informacji zawartej w wiadomości zajmuje się teoria informacji.

Wiadomość może mieć postać:

* sekwencji znaków (np. zapisanych w kodzie alfanumerycznym),

* tekstu pisanego,

* dźwięków (muzyki),

* gestów,

* obrazów (stałych lub ruchomych przedstawiających np. zdarzenia, postacie).

Protesty w Hongkongu (2019-20 Hong Kong protests)
Pożary buszu w Australii (2019-20 Australian bushfire season)
Strzelanina w Nakhon Ratchasima (Nakhon Ratchasima shootings)
COVID-19 (Coronavirus disease 2019)
SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)
Pandemia COVID-19 (2019-20 coronavirus outbreak)