Карта - Свят (World)

Свят

Свят (World)

Българската дума свят е пряк наследник на старобълг. свѣтъ – „светлина“ и „свят“, която пък произлиза от праславянската *světъ – „светлина“. Сравнете със староинд. śvetaṣ, авест. sраētа – „светъл, бял“ (от ИЕ *k^uoit-o-), лит. šviеsti, šviečiа – „свети“, švitėti – „блести“, староинд. śvitrás – „бял“, староперс. sipihr – „небе“, гот. ƕeits, старосканд. hvītr, староангл. hwīt, старосакс. hwīt, ст.в.нем. hwiʒ – „бял“ от ИЕ *k^uit-.

От изброените примери е очевидно, че възприетата в новобългарски език постановка за променливо я не е коректна относно едносрични думи, в които участва звук обозначен с буквата ѣ (-йе,-ie, -ье, но не и -ia).

Етимологично, свят е дума, която е обвързана смислово с духовен възглед, или религиозна трактовка, а в нейния корен е „свiт“<=>„свi-ат“=>„свят“ (изразите „този свят човек“ и „този свят“ сигурно са доста трудно обясними за чуждоезичните преводачи от български).

И в старобългарския, и в новобългарския, свят (свiат) и свет (свѣт) са думи с близък звуков състав, но различни по значение, но в страробългарския са се изписвали и произнасяли по различен начин, който е ясно обозначен и в правописните норми. Докато в новобългарския са въведени двусмислени и неясни, спрямо логическата обосновка и аргументация, правила.

 

Карта - Свят (World)

Географска ширина / Географска дължина : 0° 0' 0" N / 0° 0' 0" E  

Карта

Гугъл-Карта-Свят
Гугъл
Google Земя-Карта-Свят
Google Земя
Нокия-Карта-Свят
Нокия
ОупънСтрийтМап-Карта-Свят
ОупънСтрийтМап
Карта-Святworld_oceans.jpg
world_oceans.jpg
5509x2973
freemapviewer.org
Карта-Святworld.jpg
world.jpg
5511x3002
freemapviewer.org
Карта-Святstandard_time_zones_of_the_world.jpg
standard_time_zones_...
4014x2141
freemapviewer.org
Карта-Свят1280px-Fuller_projection_rotated.svg.png
1280px-Fuller_projec...
1670x800
freemapviewer.org
Карта-Свят2000px-BlankMap-World6.svg.jpg
2000px-BlankMap-Worl...
2000x1027
freemapviewer.org
Карта-Свят-WorldMap_LowRes_Zoom2.jpg
WorldMap_LowRes_Zoom...
14976x5760
media.moddb.com
Карта-Свят-WorldMap_LowRes_Zoom2.jpg
WorldMap_LowRes_Zoom...
14976x5760
media.moddb.com
Карта-Свят-Worldmap_long_names_large.png
Worldmap_long_names_...
9864x5000
digilicious.org
Карта-Свят-Worldmap_short_names_large.png
Worldmap_short_names...
9864x5000
digilicious.org
Карта-Свят-2004world8000.jpg
2004world8000.jpg
8780x5264
sunnycv.com
Карта-Свят-map-1-1019.png
map-1-1019.png
7984x4781
assets.nydailynews.c...
Карта-Свят-large-size-world-political-map.jpg
large-size-world-pol...
8000x4000
www.mytripolog.com
Карта-Свят-political_world_map.jpg
political_world_map....
8000x4000
www.fabiovisentin.co...
Карта-Свят-vector-world-map-v2.2.gif
vector-world-map-v2....
7000x3939
www.vectorworldmap.c...
Карта-Свят-txu-oclc-264266980-world_pol_2008-2.jpg
txu-oclc-264266980-w...
6972x3880
www.lib.utexas.edu
Карта-Свят-large-big-size-world-political-map.jpg
large-big-size-world...
6972x3880
www.mytripolog.com
Карта-Свят-World-Outline-Map.jpg
World-Outline-Map.jp...
6264x4161
mappery.com
Карта-Свят-Physical_Political_World_Map.jpg
Physical_Political_W...
6480x3888
upload.wikimedia.org
Карта-Свят-noaa_world_topo_bathymetric_lg.jpg
noaa_world_topo_bath...
6000x3273
www.worldmapsonline....
Карта-Свят-blank-world-map.jpg
blank-world-map.jpg
5000x3750
www.psdgraphics.com
Карта-Свят-World_map_blank_gmt.png
World_map_blank_gmt....
5700x2940
upload.wikimedia.org
Карта-Свят-world-map.jpg
world-map.jpg
5000x3264
wallfive.com
Карта-Свят-world_political_standard_blue_ocean_lg.jpg
world_political_stan...
4500x3146
www.worldmapsonline....
Карта-Свят-Larg-world-map.jpg
Larg-world-map.jpg
4500x3019
www.hdwallpapersfan....
Карта-Свят-World-Map-15.gif
World-Map-15.gif
4450x2887
mappery.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Снимка

Свят--????:Winkel-tripel-projection

????:Winkel-tripel-projection
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
Свят
1 2 3 4 
 mapnall@gmail.com