Bản đồ - Thế giới (World)

Thế giới (World)
Trong bối cảnh triết học, "thế giới" là tổng thể của vũ trụ vật chất, hay thế giới bản thể học ("thế giới" của một cá nhân) mà ở tại bối cảnh tâm học trong đó, thế giới là vật chất hoặc lĩnh vực trần tục hoặc không-thời gian, trái ngược với các lĩnh vực thiên thể, tinh thần, tâm linh, siêu việt, mờ ảo vô thường hoặc linh thiêng.

Các kịch bản "ngày tận thế " đề cập đến sự kết thúc của lịch sử loài người (có thể là cả một vũ trụ), phần lớn là trong bối cảnh đa số các tôn giáo và đa số tín ngưỡng.

Lịch sử thế giới thường được hiểu là lịch sử của nhân loại trải dài qua các bước phát triển địa chính trị lớn trong hơn 5 thiên niên kỷ, từ nền văn minh đầu tiên cho đến ngày nay.

Trong các thuật ngữ như tôn giáo thế giới, ngôn ngữ thế giới, chính quyền thế giới và chiến tranh thế giới, thuật ngữ thế giới gợi ý một phạm vi quốc tế hoặc liên lục địa mà không nhất thiết ngụ ý sự tham gia của mọi nơi trên thế giới.

Dân số thế giới là tổng của tất cả các dân số loài người tại bất kỳ thời điểm nào; tương tự, nền kinh tế thế giới là tổng thể các nền kinh tế của mọi xã hội hay quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa.

 
Bản đồ - Thế giới (World)
Bản đồ
WorldMap_LowRes_Zoom...
14976x5760
media.moddb.com
WorldMap_LowRes_Zoom...
14976x5760
media.moddb.com
Worldmap_long_names_...
9864x5000
digilicious.org
Worldmap_short_names...
9864x5000
digilicious.org
2004world8000.jpg
8780x5264
sunnycv.com
map-1-1019.png
7984x4781
assets.nydailynews.c...
large-size-world-pol...
8000x4000
www.mytripolog.com
political_world_map....
8000x4000
www.fabiovisentin.co...
vector-world-map-v2....
7000x3939
www.vectorworldmap.c...
txu-oclc-264266980-w...
6972x3880
www.lib.utexas.edu
large-big-size-world...
6972x3880
www.mytripolog.com
World-Outline-Map.jp...
6264x4161
mappery.com
Physical_Political_W...
6480x3888
upload.wikimedia.org
noaa_world_topo_bath...
6000x3273
www.worldmapsonline....
blank-world-map.jpg
5000x3750
www.psdgraphics.com
World_map_blank_gmt....
5700x2940
upload.wikimedia.org
world-map.jpg
5000x3264
wallfive.com
world_political_stan...
4500x3146
www.worldmapsonline....
Larg-world-map.jpg
4500x3019
www.hdwallpapersfan....
World-Map-15.gif
4450x2887
mappery.com