Bản đồ - Thế giới

Thế giới

Thế giới

Thế giới là từ chỉ:

Ngày nay, có khoảng 7,3 tỷ người trên thế giới theo World Fact Book (2016).

5 năm sau, dân số thế giới đạt cột mốc 8 tỷ người theo Liên Hiệp Quốc.

Cũng theo nguồn trên, toàn thế giới:

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 10 nguyên nhân gây nhiều tử vong nhất (2002) là:

 

Bản đồ - Thế giới

Vĩ độ / Kinh độ : 0° 0' 0" N / 0° 0' 0" E  

Bản đồ

OpenStreetMap-Bản đồ-Thế giới
OpenStreetMap
Bản đồ-Thế giớiworld.jpg
world.jpg
5511x3002
freemapviewer.org
Bản đồ-Thế giớiworldmap.jpg
worldmap.jpg
7874x5605
freemapviewer.org
Bản đồ-Thế giớiworld.jpg
world.jpg
5545x3007
freemapviewer.org
Bản đồ-Thế giới1280px-Fuller_projection_rotated.svg.png
1280px-Fuller_projec...
1670x800
freemapviewer.org
Bản đồ-Thế giớiworld_oceans.jpg
world_oceans.jpg
5509x2973
freemapviewer.org
Bản đồ-Thế giới-WorldMap_LowRes_Zoom2.jpg
WorldMap_LowRes_Zoom...
14976x5760
media.moddb.com
Bản đồ-Thế giới-WorldMap_LowRes_Zoom2.jpg
WorldMap_LowRes_Zoom...
14976x5760
media.moddb.com
Bản đồ-Thế giới-Worldmap_long_names_large.png
Worldmap_long_names_...
9864x5000
digilicious.org
Bản đồ-Thế giới-Worldmap_short_names_large.png
Worldmap_short_names...
9864x5000
digilicious.org
Bản đồ-Thế giới-2004world8000.jpg
2004world8000.jpg
8780x5264
sunnycv.com
Bản đồ-Thế giới-map-1-1019.png
map-1-1019.png
7984x4781
assets.nydailynews.c...
Bản đồ-Thế giới-large-size-world-political-map.jpg
large-size-world-pol...
8000x4000
www.mytripolog.com
Bản đồ-Thế giới-political_world_map.jpg
political_world_map....
8000x4000
www.fabiovisentin.co...
Bản đồ-Thế giới-vector-world-map-v2.2.gif
vector-world-map-v2....
7000x3939
www.vectorworldmap.c...
Bản đồ-Thế giới-txu-oclc-264266980-world_pol_2008-2.jpg
txu-oclc-264266980-w...
6972x3880
www.lib.utexas.edu
Bản đồ-Thế giới-large-big-size-world-political-map.jpg
large-big-size-world...
6972x3880
www.mytripolog.com
Bản đồ-Thế giới-World-Outline-Map.jpg
World-Outline-Map.jp...
6264x4161
mappery.com
Bản đồ-Thế giới-Physical_Political_World_Map.jpg
Physical_Political_W...
6480x3888
upload.wikimedia.org
Bản đồ-Thế giới-noaa_world_topo_bathymetric_lg.jpg
noaa_world_topo_bath...
6000x3273
www.worldmapsonline....
Bản đồ-Thế giới-blank-world-map.jpg
blank-world-map.jpg
5000x3750
www.psdgraphics.com
Bản đồ-Thế giới-World_map_blank_gmt.png
World_map_blank_gmt....
5700x2940
upload.wikimedia.org
Bản đồ-Thế giới-world-map.jpg
world-map.jpg
5000x3264
wallfive.com
Bản đồ-Thế giới-world_political_standard_blue_ocean_lg.jpg
world_political_stan...
4500x3146
www.worldmapsonline....
Bản đồ-Thế giới-Larg-world-map.jpg
Larg-world-map.jpg
4500x3019
www.hdwallpapersfan....
Bản đồ-Thế giới-World-Map-15.gif
World-Map-15.gif
4450x2887
mappery.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Photograph

Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
Thế giới
1 2 3 

Facebook

 mapnall@gmail.com