Tập tin : original.jpg
Bản đồ-Thế giới-original.jpg
960x540 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : img.gawkerassets.com