Tập tin : sahara-map.jpg
Bản đồ-Tây Sahara-sahara-map.jpg
952x1064 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Tây Sahara
Quyền tác giả : www.geographicguide.net