แฟ้ม : world-continents-map.gif
แผนที่-โลก-world-continents-map.gif
965x612 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : 3.bp.blogspot.com