แฟ้ม : World-physical-map-1970.jpg
แผนที่-โลก-World-physical-map-1970.jpg
3932x2595 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.zonu.com