แฟ้ม : world-map-without-dots.gif
แผนที่-โลก-world-map-without-dots.gif
614x340 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : culturedecoded.files.wordpress.com