แฟ้ม : White_World_Map_Blank.png
แผนที่-โลก-White_World_Map_Blank.png
2410x1178 (พิกเซล)
PNG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org