แฟ้ม : Political-Map-World.jpg
แผนที่-โลก-Political-Map-World.jpg
1600x942 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : 2.bp.blogspot.com