แฟ้ม : WorldMap.gif
แผนที่-โลก-WorldMap.gif
1023x673 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.worldcook.net