แฟ้ม : World_map_DUS.png
แผนที่-โลก-World_map_DUS.png
1425x625 (พิกเซล)
PNG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : images.wikia.com