แฟ้ม : stock-vector-editable-vector-world-map-on-vintage-background-107076644.jpg
แผนที่-โลก-stock-vector-editable-vector-world-map-on-vintage-background-107076644.jpg
450x293 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : image.shutterstock.com