แฟ้ม : 1024px-Worldmap_LandAndPolitical.jpg
แผนที่-โลก-1024px-Worldmap_LandAndPolitical.jpg
1024x535 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org