แฟ้ม : world-political-map-with-local-name-750x750.jpg
แผนที่-โลก-world-political-map-with-local-name-750x750.jpg
750x750 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : store.mapsofworld.com