แฟ้ม : vakaworld_050617.gif
แผนที่-โลก-vakaworld_050617.gif
750x540 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.chakuriki.net