แฟ้ม : 10-new-york-map-city.jpg
แผนที่-โลก-10-new-york-map-city.jpg
1200x1000 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.mapsharing.org