แฟ้ม : WDB.jpg
แผนที่-โลก-WDB.jpg
400x200 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.evl.uic.edu