แฟ้ม : world-maps.gif
แผนที่-โลก-world-maps.gif
590x308 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.justmaps.org