แฟ้ม : worldcnt.gif
แผนที่-โลก-worldcnt.gif
305x171 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.un.org