แฟ้ม : world.jpg
แผนที่-โลก-world.jpg
336x180 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.worldmapmaker.com