แฟ้ม : World_map_blank_black_lines_4500px.gif
แผนที่-โลก-World_map_blank_black_lines_4500px.gif
4500x2234 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org