แฟ้ม : World_Map.jpg
แผนที่-โลก-World_Map.jpg
4496x2232 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org