แฟ้ม : A_large_blank_world_map_with_oceans_marked_in_blue-edited.png
แผนที่-โลก-A_large_blank_world_map_with_oceans_marked_in_blue-edited.png
4500x2234 (พิกเซล)
PNG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org