แฟ้ม : political-world-map-big.gif
แผนที่-โลก-political-world-map-big.gif
2200x1100 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : va3qv.files.wordpress.com