แฟ้ม : world-map-outline.gif
แผนที่-โลก-world-map-outline.gif
1200x601 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.freeworldmaps.net