แฟ้ม : World-outline-map.gif
แผนที่-โลก-World-outline-map.gif
5000x2526 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.zonu.com