แฟ้ม : World_map_with_antarctic_circle.jpg
แผนที่-โลก-World_map_with_antarctic_circle.jpg
3630x1870 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org