แฟ้ม : Oceania-map.jpg
แผนที่-โอเชียเนีย-Oceania-map.jpg
5366x3718 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โอเชียเนีย
ลิขสิทธิ์ : www.zonu.com