แฟ้ม : new-caledonia-map.png
แผนที่-นิวแคลิโดเนีย-new-caledonia-map.png
2000x1402 (พิกเซล)
PNG (File Format)

แผนที่ : นิวแคลิโดเนีย
ลิขสิทธิ์ : globalcitymap.com