แฟ้ม : world_political_standard_blue_ocean_lg.jpg
แผนที่-โลก-world_political_standard_blue_ocean_lg.jpg
4500x3146 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.worldmapsonline.com