แผนที่ - หมู่เกาะคุก (Cook Islands)

หมู่เกาะคุก (Cook Islands)
หมู่เกาะคุก (Cook Islands, มาวรีหมู่เกาะคุก: Kūki 'Āirani ) เป็นประเทศหมู่เกาะแบบมีสัมพันธ์เสรีกับประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 15 เกาะ มีพื้นที่ทั้งหมด 240 km2 เขตเศรษฐกิจจำเพาะของหมู่เกาะคุก (EEZ) กินอาณาเขตถึง 1,960,027 km2 ของมหาสมุทร

นิวซีแลนด์มีบทบาทในการดูแลด้านการป้องกันประเทศและด้านการต่างประเทศ แต่อำนาจเหล่านี้จะต้องได้รับการหารือกับรัฐบาลหมู่เกาะคุกก่อน ในสมัยปัจจุบันนั้น หมู่เกาะคุกได้มีนโยบายการต่างประเทศที่มีความอิสระมากขึ้น ประชาชนชาวหมู่เกาะคุกนั้นถือสัญชาตินิวซีแลนด์ และสัญชาติชาวเกาะคุกด้วย ซึ่งสัญชาตินี้ไม่ได้ให้แก่ชาวนิวซีแลนด์ทุกคน หมู่เกาะคุกเป็นสมาชิกแห่งประชาคมแปซิฟิกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980

บริเวณที่อยู่อาศัยหลักของหมู่เกาะคุกนั้นตั้งอยู่บนเกาะราโรตองกา (13,007 คน ในการสำรวจสำมะโนประชากรปี ค.ศ. 2016) อันเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติราโรตองกา นอกจากนี้ยังมีชาวหมู่เกาะคุกอาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์จำนวนมาก ในการสำรวจเมื่อปี ค.ศ. 2013 มีชาวหมู่เกาะคุกถึง 61,839 คน

รายได้สำคัญของหมู่เกาะคุกมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยวกว่า 168,000 คนในปี ค.ศ. 2018 เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการส่งผลไม้ขายออกนอกประเทศอีกด้วย

 
แผนที่ - หมู่เกาะคุก (Cook Islands)
แผนที่
กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ - หมู่เกาะคุก
กูเกิล เอิร์ธ
ไมโครซอฟท์ บิง - แผนที่ - หมู่เกาะคุก
ไมโครซอฟท์ บิง
โอเพินสตรีตแมป - แผนที่ - หมู่เกาะคุก
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่ - หมู่เกาะคุกAtiumap.png
Atiumap.png
1676x1387
freemapviewer.org
แผนที่ - หมู่เกาะคุกRarocirc.png
Rarocirc.png
1141x1017
freemapviewer.org
แผนที่ - หมู่เกาะคุกRarotonga_english_version.png
Rarotonga_english_ve...
1179x1017
freemapviewer.org
แผนที่ - หมู่เกาะคุกPukapuka.png
Pukapuka.png
2400x1811
freemapviewer.org
แผนที่ - หมู่เกาะคุกRarotonga_Island.jpg
Rarotonga_Island.jpg
3326x2656
freemapviewer.org
rakahanga_high_res.j...
3177x3517
simo.ru
cook-islands-map.jpg
2160x2956
www.surftrip.com
cook-islands-map.jpg
2160x2956
surftrip.com
Cook_islands_map.png
1253x1780
upload.wikimedia.org
Cook-Island-map.jpg
1000x1000
3.bp.blogspot.com
Inselplan-Rarotonga-...
1000x1000
www.hot-map.com
cook-LMAP-md.png
965x966
www.operationworld.o...
s13_map.jpg
760x938
www.claycritters.com
COOK+ISLANDS+%25281%...
937x671
4.bp.blogspot.com
map+of+Polynesia.jpg
700x577
1.bp.blogspot.com
map_10___cook_island...
537x667
www.travelswithtwo.c...
map_10___cook_island...
537x667
www.asherworldturns....
aituta1.gif
695x501
www.matrikibeachhuts...
pacific_map_-_01-12-...
650x509
stephenleahy.files.w...
cook-islands.gif
502x502
www.beautifulpacific...
twbmdfsz.gif
500x500
3.bp.blogspot.com
Cook_Islands_map.jpg
475x507
www.wordtravels.com
Cook_Islands_map.jpg
475x507
www.wordtravels.com
map_of_cook-islands....
466x350
www.lonelyplanet.com
Administrative Subdivision
ประเทศ, State, ภูมิภาค,...