แผนที่ - ประเทศคอซอวอ (Republic of Kosovo)

ประเทศคอซอวอ (Republic of Kosovo)
คอซอวอ (Косово/Kosovo, ; Kosova หรือ Kosovë ) เป็นภูมิภาคหนึ่งในคาบสมุทรบอลข่าน ติดกับประเทศเซอร์เบียทางทิศเหนือ มอนเตเนโกรทางตะวันตก แอลเบเนียและมาซิโดเนียเหนือทางใต้ ไม่มีทางออกสู่ทะเล คอซอวอได้ประกาศเป็นรัฐเอกราชแบบเอกภาคีในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ใช้ชื่อว่า สาธารณรัฐคอซอวอ (Република Косово/Republika Kosovo; Republika e Kosovës) มีการรับรองจากบางประเทศ ในขณะที่เซอร์เบียยังคงถือว่าคอซอวอเป็นจังหวัดปกครองพิเศษของตน

เมืองหลวงของคอซอวอคือพริสตีนา จำนวนประชากรทั้งจังหวัดประมาณ 2 ล้าน 1 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์แอลเบเนีย (ร้อยละ 92) ชาวเซิร์บ (ร้อยละ 5.3) และมีชาวตุรกี ชาวบอสนีแอก กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ อีกเล็กน้อย (รวมกันร้อยละ 2.7)

คอซอวออยู่ภายใต้การบริหารของสหประชาชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในขณะที่เอกราชของเซอร์เบียนั้นเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก โดยแท้จริงแล้ว การปกครองของเซอร์เบียมิได้ปรากฏในจังหวัดนี้เลย องค์กรที่ปกครองคอซอวออยู่คือคณะทำงานสหประชาชาติในคอซอวอ (United Nations Mission in Kosovo: UNMIK) และสถาบันการปกครองตนเองชั่วคราวของท้องถิ่น (Provisional Institutions of Self-Government) โดยมีกองกำลังคอซอวอ (Kosovo Force: KFOR) ภายใต้การนำขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) เป็นผู้รักษาความมั่นคง

จังหวัดคอซอวอเป็นประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองและดินแดนมานานระหว่างชาวเซอร์เบียกับชาวแอลเบเนียซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด การเจรจาในระดับนานาชาติเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อตัดสินสถานะสุดท้าย จากรายงานของสื่อแขนงต่าง ๆ คาดกันว่า การเจรจาจะนำมาซึ่งเอกราชของดินแดนแห่งนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 รัฐสภาของโคโซโวประกาศเอกราชของประเทศแต่เพียงฝ่ายเดียว

ชื่อ คอซอวอ นิยมใช้ในภาษาอังกฤษว่า Kosovo ซึ่งถอดรูปมาจาก Косово ออกเสียง (กอซอวอ) ในภาษาเซอร์เบีย ในขณะที่ภาษาแอลเบเนียใช้ชื่อว่า Kosova ออกเสียง (กอซอวา) ส่วนเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานได้ระบุชื่อในภาษาไทยไว้เป็น "คอซอวอ"

 
แผนที่ - ประเทศคอซอวอ (Republic of Kosovo)
แผนที่
กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ - ประเทศคอซอวอ
กูเกิล เอิร์ธ
ไมโครซอฟท์ บิง - แผนที่ - ประเทศคอซอวอ
ไมโครซอฟท์ บิง
โอเพินสตรีตแมป - แผนที่ - ประเทศคอซอวอ
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่ - ประเทศคอซอวอKosovo_Regions_map.png
Kosovo_Regions_map.p...
1997x1689
freemapviewer.org
แผนที่ - ประเทศคอซอวอ2000px-Kosovo_map-en.svg.png
2000px-Kosovo_map-en...
2000x2060
freemapviewer.org
แผนที่ - ประเทศคอซอวอ1015px-Kosovo_location_map.svg.png
1015px-Kosovo_locati...
1015x1150
freemapviewer.org
แผนที่ - ประเทศคอซอวอKosovo_map.png
Kosovo_map.png
608x816
freemapviewer.org
Serbia_DisputedKosov...
2502x3135
upload.wikimedia.org
Kosovo-2011-Religion...
2560x2560
upload.wikimedia.org
Kosovo_map_modern.pn...
2514x2548
upload.wikimedia.org
Kosovo_map_blank.png
2514x2548
upload.wikimedia.org
North_Kosovo_locatio...
2000x2864
upload.wikimedia.org
Kosovo-Map.png
1806x2610
mappery.com
Kosovo-Map.png
1806x2610
www.mappery.com
Kosovo_map.png
1755x2562
upload.wikimedia.org
UNMIK_map.png
1880x2356
upload.wikimedia.org
KFOR_Sectors_2002.jp...
2038x2075
upload.wikimedia.org
Mapa-de-Relieve-Somb...
1585x1905
mapas.owje.com
Kosovo-province-Map....
1585x1905
mappery.com
map-kosovo-relief-19...
1585x1905
www.globalsecurity.o...
kosovo_93.jpg
1585x1905
www.lib.utexas.edu
kosovo_93.jpg
1585x1905
www.mapcruzin.com
kosovo_rel98.jpg
1891x1552
www.lib.utexas.edu
Southern-Kosovo-Phys...
2018x1274
www.zonu.com
kosovo_south_1959.jp...
1274x2018
www.lib.utexas.edu
kosovo-mining-resour...
1534x1535
4.bp.blogspot.com
Kosovo-road-map.gif
1412x1568
www.ezilon.com
Administrative Subdivision
ประเทศ, State, ภูมิภาค,...