แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา (Western Sahara)

โลก >  ทวีปแอฟริกา >  เวสเทิร์นสะฮารา

เวสเทิร์นสะฮารา (Western Sahara)


Warning: getimagesize(/Image/Map/MP2461445.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/mapnlee7/public_html/MAPNALL/geoname.php on line 861
เวสเทิร์นสะฮารา (Western Sahara; الصحراء الغربية; เบอร์เบอร์: Taneẓroft Tutrimt; Sáhara Occidental) เป็นดินแดนที่มีข้อพิพาทและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโมร็อกโกในภูมิภาคมาเกร็บ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดกับประเทศโมร็อกโก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศแอลจีเรีย ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศมอริเตเนีย ส่วนทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก มีพื้นที่ประมาณ 266,000 ตารางกิโลเมตร (103,000 ตารางไมล์) เป็นหนึ่งในดินแดนที่มีประชากรเบาบางที่สุดในโลก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทะเลทราย มีประชากรประมาณ 500,000 คน เกือบร้อยละ 40 อาศัยอยู่ที่เอลอาอายุน ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเวสเทิร์นสะฮารา

เวสเทิร์นสะฮาราถูกสเปนปกครองจนถึงปลายคริสตศวรรษที่ 20 หลังจากนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในรายชื่อดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองของสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2506 เป็นต้นมา ซึ่งเกิดจากข้อเรียกร้องของโมร็อกโก เป็นดินแดนที่มีประชากรและพื้นที่มากที่สุดที่อยู่ในรายชื่อนี้ ในปี 2508 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติครั้งแรกเกี่ยวกับเวสเทิร์นสะฮารา ในการขอให้สเปนให้เอกราชแก่ดินแดนนี้ หนึ่งปีต่อมามติใหม่ได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อขอให้มีการลงประชามติโดยสเปนเกี่ยวกับการตัดสินใจด้วยตนเอง

ในปี 2518 สเปนได้ยกเลิกการบริหารจัดการดินแดนนี้ไปสู่การจัดการบริหารร่วมโดยโมร็อกโก (ซึ่งได้เรียกร้องสิทธิเหนือดินแดนนี้มาตั้งแต่ปี 2500) และมอริเตเนีย สงครามปะทุขึ้นระหว่างประเทศเหล่านี้กับขบวนการชาตินิยมซาห์ราวี แนวร่วมโปลีซารีโอซึ่งได้ประกาศให้ดินแดนนี้กลายเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีมีรัฐบาลพลัดถิ่นอยู่ในทินดูฟ แอลจีเรีย ต่อมา มอริเตเนียได้ถอนการอ้างสิทธิเหนือดินแดนในปี 2522 และในที่สุดโมร็อกโกก็ได้ควบคุมดินแดนส่วนใหญ่รวมทั้งเมืองสำคัญและทรัพยากรธรรมชาติ องค์การสหประชาชาติพิจารณาว่าแนวร่วมโปลีซารีโอเป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายของชาวซาห์ราวีและยืนยันว่าชาวซาห์ราวีมีสิทธิในการกำหนดการปกครองด้วยตนเอง

ในปี 2560 ไม่มีรัฐสมาชิกสหประชาชาติใดให้การยอมรับอำนาจอธิปไตยของโมร็อกโกเหนือดินแดนเวสเทิร์นสะฮารา อย่างไรก็ตาม หลายประเทศได้แสดงการสนับสนุนต่อการรับรองในอนาคตเกี่ยวกับการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโมร็อกโกในฐานะดินแดนปกครองตนเองของราชอาณาจักร กล่าวโดยสรุป การผนวกดินแดนยังไม่ได้รับความสนใจมากนักในประชาคมนานาชาติเนื่องจากมีกรณีพิพาทเรื่องของการผนวกดินแดนอื่นๆ อีก (เช่น การผนวกดินแดนของรัสเซียในคาบสมุทรไครเมีย)

ตั้งแต่ที่สหประชาชาติผลักดันให้มีการทำข้อตกลงหยุดยิงในปี 2534 สองในสามของดินแดน(รวมถึงส่วนใหญ่ของชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก) ถูกปกครองโดยรัฐบาลโมร็อกโกซึ่งได้รับการสนับสนุนแบบลับๆ จากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ขณะที่ส่วนที่เหลือถูกปกครองโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแอลจีเรีย ในระดับนานาชาติ ประเทศต่างๆ เช่น รัสเซียอยู่ในฐานะที่คลุมเครือและเป็นกลางในการอ้างสิทธิของทั้ง 2 ฝ่าย แต่ก็ได้กดดันให้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการแก้ปัญหาอย่างสันติ ทั้งโมร็อกโกและโปลีซาริโอต่างพยายามที่จะเพิ่มแรงสนับสนุนในการรับรองดินแดนอย่างเป็นทางการจากชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะชาติจากแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนา แนวร่วมโปลีซาริโอได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการสำหรับการจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีจาก 37 ประเทศ และยังเป็นสมาชิกของสหภาพแอฟริกาต่อไป ขณะที่โมร็อกโกได้รับการยอมรับหรือสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศในแอฟริกาหลายแห่ง และส่วนใหญ่จากโลกมุสลิมและสันนิบาตอาหรับ ตลอดสองทศวรรษหลัง การยอมรับที่มีต่อทั้งสองฝ่ายขยายเพิ่มและถดถอยลงตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่แห้งแล้งและไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยที่สุดในโลก ทอดตัวยาวเลียบไปตามชายฝั่งมีทะเลทรายที่ราบเรียบและสูงสลับกันไปโดยเฉพาะทางตอนเหนือไปจนถึงเทือกเขาขนาดเล็กที่สูงประมาณ 600 เมตร (2,000 ฟุต) ทางด้านตะวันออก

ในขณะที่บริเวณดังกล่าวอาจประสบกับภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ แต่ก็ไม่มีลำธารที่ไหลอย่างต่อเนื่อง ในบางครั้งกระแสอากาศนอกชายฝั่งที่เย็นสามารถทำให้เกิดหมอกและน้ำค้างหนาได้ ขณะที่บนฝั่งจะประสบกับความร้อนในฤดูร้อนที่สูงมาก อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 43 °C - 45 °C ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ในช่วงฤดูหนาว กลางวันก็ยังคงร้อนถึงร้อนมากอยู่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ 25 °C ถึง 30 °C แต่ทางตอนเหนือของดินแดน เทอร์โมมิเตอร์อาจวัดอุณหภูมิลงไปได้ถึง 0 °C ในตอนกลางคืนซึ่งภายนอกอาจกลายเป็นน้ำแข็งได้ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น

 

แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา (Western Sahara)

ละติจูด / ลองจิจูด : 24° 29' 32" N / 12° 39' 23" W | เขตเวลา : UTC+0 | สกุลเงินตรา : MAD | เครื่องโทรศัพท์ : 212  

แผนที่

โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮาราWestern_sahara_rel_1989.jpg
Western_sahara_rel_1...
958x1156
freemapviewer.org
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา1676px-Western_sahara_walls_moroccan_map-en.svg.jpg
1676px-Western_sahar...
1676x1302
freemapviewer.org
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮาราWestern-sahara-map.jpg
Western-sahara-map.j...
2401x2871
freemapviewer.org
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮาราWestern_Sahara_relief_location_map.jpg
Western_Sahara_relie...
1472x1304
freemapviewer.org
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮาราWestern_Sahara_sat.jpg
Western_Sahara_sat.j...
1014x829
freemapviewer.org
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-minurso_ceasefire.jpg
minurso_ceasefire.jp...
2481x3509
sandanddust.files.wo...
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-1246041448_b1c4b7.jpg
1246041448_b1c4b7.jp...
2481x3509
www.200stran.ru
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-Mapa-del-Sahara-Occidental-y-del-Norte-Mauritania-1958-6493.jpg
Mapa-del-Sahara-Occi...
3315x2540
mapas.owje.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-mauritanie_1958.jpg
mauritanie_1958.jpg
3315x2540
images.nationmaster....
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-Western-Sahara-and-Northern-Mauritania-Map-1958.jpg
Western-Sahara-and-N...
3315x2540
www.zonu.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-western_sahara_map.jpg
western_sahara_map.j...
2401x2871
www.vidiani.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-68996459_1b48c7aa53_o.jpg
68996459_1b48c7aa53_...
1984x2568
farm1.staticflickr.c...
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-Western+Sahara+map+copia.jpg
Western+Sahara+map+c...
1236x1600
3.bp.blogspot.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-Western_Sahara_relief_location_map.jpg
Western_Sahara_relie...
1472x1304
upload.wikimedia.org
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-rl3c_eh_western-sahara_map_illdtmcolgw30s_ja_mres.jpg
rl3c_eh_western-saha...
1240x1462
www.ginkgomaps.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-western_sahara_rel_1989.jpg
western_sahara_rel_1...
1051x1281
www.lib.utexas.edu
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-detailed_relief_and_political_map_of_western_sahara.jpg
detailed_relief_and_...
1051x1281
www.vidiani.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-westernsahara.jpg
westernsahara.jpg
1038x1263
www.lib.utexas.edu
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-470_1279031823_westernsahara.jpg
470_1279031823_weste...
1038x1263
www.ecoi.net
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-detailed_western_sahara_topographical_map.jpg
detailed_western_sah...
1200x1077
www.vidiani.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-Western-Sahara-Map.jpg
Western-Sahara-Map.j...
993x1270
mappery.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-Western-Sahara-Map.jpg
Western-Sahara-Map.j...
993x1270
www.mappery.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-sahara-map.jpg
sahara-map.jpg
952x1064
www.geographicguide....
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-detailed_road_map_of_western_sahara_and_morocco.jpg
detailed_road_map_of...
900x873
www.vidiani.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-western_sahara_walls_moroccan.gif
western_sahara_walls...
904x727
image.absoluteastron...
1 2 3 

ภาพถ่าย

เวสเทิร์นสะฮารา-??????????????-????:Western Sahara 1876
??????????????
????:Western Sahara 1876
เวสเทิร์นสะฮารา-??????????????-????:Morocco Protectorate
??????????????
????:Morocco Protectorate
เวสเทิร์นสะฮารา-??????????????????-????:Western sahara walls moroccan map-en
??????????????????
????:Western sahara walls moroccan map-en
เวสเทิร์นสะฮารา-??????????????????-????:RASD - Commemoration of the 30th independence day in the Liberated Territories (2006)
??????????????????
????:RASD - Commemoration of the 30th independence day in the Liberated Territories (2006)
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
1 2 3 4 5 6 7 

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...


นคร, หมู่บ้าน,...

 mapnall@gmail.com