แผนที่ - ประเทศไมโครนีเชีย (Federated States of Micronesia)

ประเทศไมโครนีเชีย (Federated States of Micronesia)
ไมโครนีเชีย (Micronesia) หรือ สหพันธรัฐไมโครนีเชีย (Federated States of Micronesia) เป็นรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีความสัมพันธ์เสรีกับสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปาปัวนิวกินี

ประเทศไมโครนีเชียจัดอยู่ในภูมิภาคไมโครนีเชีย ซึ่งประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ หลายร้อยเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ประเทศกับ 2 ดินแดน คำว่า Micronesia มักจะนำมาใช้เรียกเป็นชื่อประเทศ อย่างไรก็ดี ไมโครนีเชียก็เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกัน

ไมโครนีเชียในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในภาวะทรัสตีแห่งหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งเป็นดินแดนภาวะพึ่งพิงขององค์การสหประชาชาติภายใต้การบริหารของสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2522 ไมโครนีเชียได้นำรัฐธรรมนูญมาใช้ และในพ.ศ. 2529 ได้รับเอกราชภายใต้สัญญาความสัมพันธ์เสรี (Compact of Free Association) กับสหรัฐอเมริกา ปัญหาในปัจจุบันคือ อัตราการว่างงานสูง การประมงมากเกินไป และการพึ่งพาสหรัฐมากเกินไป

ชาวยุโรปไม่ค่อยสนใจหมู่เกาะแคโรไลน์มากนัก เนื่องจากมีคุณค่าทางเศรษฐกิจน้อย เมื่อเทียบกับดินแดนอื่น ๆ ที่มีอยู่ที่อยู่ใกล้เคียง ต่อมาชาวอังกฤษและอเมริกันมาล่าวาฬ พวกนี้เข้ามาข่มเหงและนำโรคระบาดสู่ชนพื้นเมือง กลุ่มเกาะแคโรไลน์ตกเป็นอาณานิคมของหลายชาติ ตั้งแต่ สเปน ต่อมาเป็นของเยอรมันและญี่ปุ่น และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็เป็นของสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2522

 
แผนที่ - ประเทศไมโครนีเชีย (Federated States of Micronesia)
แผนที่
แผนที่ - ประเทศไมโครนีเชียFederated_States_of_Micronesia-map_PL.png
Federated_States_of_...
2399x1162
freemapviewer.org
แผนที่ - ประเทศไมโครนีเชียMicronesia_regions_map.png
Micronesia_regions_m...
2177x1703
freemapviewer.org
txu-pclmaps-topo-pii...
4693x4028
www.lib.utexas.edu
kosrae_soil_1981.jpg
2458x1579
www.lib.utexas.edu
truk_moen_soil_1981....
2430x1596
www.lib.utexas.edu
truk_tol_soil_1981.j...
1548x2500
www.lib.utexas.edu
berglee-fig13_006.jp...
1617x2292
images.flatworldknow...
ponape_micronesia_so...
2294x1575
www.lib.utexas.edu
Federated_States_of_...
2399x1162
upload.wikimedia.org
Weno-Moen-island-Map...
1765x1268
mappery.com
truk_fefan_soil_1981...
1895x1178
www.lib.utexas.edu
yap_soil_1981.jpg
1053x2073
www.lib.utexas.edu
south-pacific-map.jp...
1600x1074
1.bp.blogspot.com
large_detailed_physi...
1687x1008
www.vidiani.com
MICRONESIA+(3).jpg
1600x956
1.bp.blogspot.com
micronesia_pol99.jpg
1336x1114
www.lib.utexas.edu
large_detailed_polit...
1336x1114
www.vidiani.com
MICRONESIA+(4).jpg
1600x926
1.bp.blogspot.com
statesmicronesia.jpg
1267x1054
www.lib.utexas.edu
micronesia_detailed_...
1600x802
www.vidiani.com
Administrative Subdivision
ประเทศ, State, ภูมิภาค,...