แผนที่ - หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Commonwealth of the Northern Mariana Islands)

หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Commonwealth of the Northern Mariana Islands)
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Northern Mariana Islands; ชามอร์โร: Islas Mariånas) หรือชื่อทางการคือ เครือรัฐหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Commonwealth of the Northern Mariana Islands, CNMI; ชามอร์โร: Sankattan Siha Na Islas Mariånas) เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา หมู่เกาะนี้ประกอบด้วยเกาะ 14 เกาะ มีประชากรจำนวน 80,362 คน (พ.ศ. 2548)

 
แผนที่ - หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Commonwealth of the Northern Mariana Islands)
แผนที่
Administrative Subdivision
ประเทศ, State, ภูมิภาค,...