แผนที่ - ประเทศเลโซโท (Kingdom of Lesotho)

ประเทศเลโซโท (Kingdom of Lesotho)
ธงชาติเลโซโท
เลโซโท (โซโทและLesotho) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรเลโซโท (โซโท: Mmušo wa Lesotho; Kingdom of Lesotho) เป็นประเทศขนาดเล็กในทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ทั้งหมด 30,355 ตารางกิโลเมตร (11,720 ตารางไมล์) พรมแดนถูกล้อมรอบด้วยประเทศแอฟริกาใต้ทุกทิศทำให้ไม่มีทางออกสู่ทะเล ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดคือมาเซรู เลโซโทมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และเป็นหนึ่งในสามประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่นเดียวกับประเทศโมร็อกโกและประเทศเอสวาตีนี

เดิมเลโซโทเป็นหนึ่งในคราวน์โคโลนี ในนามบาซูโตแลนด์ ซึ่งได้ประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1966 ทำให้กลายเป็นรัฐอธิไตย และเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เครือจักรภพ สหภาพแอฟริกัน และชุมชนพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ ชื่อ เลโซโท สามารถแปลประมาณว่า "แผ่นดินของโซโท"

เลโซโทเป็นหนึ่งในสามของประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (อีก 2 ประเทศ คือ ประเทศโมร็อกโกและประเทศเอสวาตีนี) เดิมประเทศเลโซโทมีชื่อว่าบาซูโต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2361 โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 1 เป็นผู้ปกครอง ต่อมา ชนเผ่าซูลู และคนผิวขาวเข้าไปตั้งหลักแหล่งในประเทศ และถูกแอฟริกาใต้รุกราน บาซูโตจึงต้องขอรับความคุ้มครองจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร และมีฐานะเป็นรัฐในปกครองของสหราชอาณาจักร (British protectorate of Basutoland) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2509 ได้ประกาศเอกราชและเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเลโซโท

 
Neighbourhood - ประเทศ  
แผนที่ - ประเทศเลโซโท (Kingdom of Lesotho)
แผนที่
กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ - ประเทศเลโซโท
กูเกิล เอิร์ธ
ไมโครซอฟท์ บิง - แผนที่ - ประเทศเลโซโท
ไมโครซอฟท์ บิง
โอเพินสตรีตแมป - แผนที่ - ประเทศเลโซโท
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่ - ประเทศเลโซโทLesotho_Topography.jpg
Lesotho_Topography.j...
1330x1236
freemapviewer.org
แผนที่ - ประเทศเลโซโท1023px-Lesotho_relief_location_map.svg.jpg
1023px-Lesotho_relie...
1023x1000
freemapviewer.org
แผนที่ - ประเทศเลโซโทlesotho_pol90.jpg
lesotho_pol90.jpg
1028x1228
freemapviewer.org
แผนที่ - ประเทศเลโซโทMap_Lesotho_SRTM.jpg
Map_Lesotho_SRTM.jpg
2048x1446
freemapviewer.org
แผนที่ - ประเทศเลโซโทLesotho_regions_map.jpg
Lesotho_regions_map....
3008x2765
freemapviewer.org
Lesotho_regions_map....
3008x2765
upload.wikimedia.org
Map_of_lesotho.png
2464x2159
upload.wikimedia.org
Lesotho-road-map.gif
1412x1576
www.ezilon.com
political-map-of-Les...
1412x1559
www.ezilon.com
Lesotho-physical-map...
1412x1470
www.ezilon.com
rl3c_ls_lesotho_map_...
1240x1560
www.ginkgomaps.com
Lesotho_Topography.p...
1330x1236
upload.wikimedia.org
Lesotho-topo-Map.png
1330x1236
www.mappery.com
Lesotho.gif
1230x1241
3.bp.blogspot.com
Lesotho.gif
1230x1241
4.bp.blogspot.com
3-Gauteng-72dpi-high...
1000x1433
www.maps.caravanpark...
detailed_political_a...
1028x1228
www.vidiani.com
lesotho_pol90.jpg
1228x1028
www.lib.utexas.edu
Lesotho-Map.gif
996x1202
mappery.com
Lesotho-Map.gif
996x1202
www.mappery.com
lesotho.gif
996x1202
www.lib.utexas.edu
Lesotho-Map.jpg
1082x1000
disciplesofjesus.org...
Administrative Subdivision
ประเทศ, State, ภูมิภาค,...
นคร, หมู่บ้าน,...
Airport