Limbă (comunicare) - Lume

Limbă (comunicare)
O limbă reprezintă un sistem abstract, complex, de comunicare verbală între oameni.

Limba mai poate fi și un sistem imaginar de comunicare verbală între ființe extraterestre inteligente, tot imaginare.

În afară de forma orală (limba vorbită, exprimată cu ajutorul vocii), bazată pe articularea de sunete, limbile actuale au în general și o formă grafică, limba scrisă.

La baza oricărei limbi se află cuvântul ca unitate elementară de transmitere a unui înțeles.

Conceptele comunicate prin cuvinte pot fi: obiecte reale, ființe, locuri, calități, acțiuni (atât reale cât și imaginare), moduri de acțiune, idei, stări, poziționări în spațiu și timp, etc.