Αρχείο : Physical_Political_World_Map.jpg
Χάρτης-Γη-Physical_Political_World_Map.jpg
6480x3888 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Γη
Πνευματική ιδιοκτησία : upload.wikimedia.org