Αρχείο : txu-oclc-264266980-world_pol_2008-2.jpg
Χάρτης-Γη-txu-oclc-264266980-world_pol_2008-2.jpg
6972x3880 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Γη
Πνευματική ιδιοκτησία : www.lib.utexas.edu