Αρχείο : South_America_-_Satellite_Orthographic_Political_Map.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-South_America_-_Satellite_Orthographic_Political_Map.jpg
1497x2000 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : upload.wikimedia.org