Αρχείο : South-America-map.gif
Χάρτης-Νότια Αμερική-South-America-map.gif
738x961 (Εικονοστοιχείο)
GIF (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : 1.bp.blogspot.com