Αρχείο : 597px-Map_of_South_America.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-597px-Map_of_South_America.jpg
597x768 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : upload.wikimedia.org