Αρχείο : South_America_map3.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-South_America_map3.jpg
2150x3032 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : map.vbgood.com