Αρχείο : sanewzz.gif
Χάρτης-Νότια Αμερική-sanewzz.gif
462x460 (Εικονοστοιχείο)
GIF (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.worldatlas.com