Αρχείο : countries.png
Χάρτης-Νότια Αμερική-countries.png
300x265 (Εικονοστοιχείο)
PNG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.freeworldmaps.net