Αρχείο : Topographic_map_of_South_America.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-Topographic_map_of_South_America.jpg
7200x10886 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : upload.wikimedia.org