Αρχείο : bv061_SouthAmericaMap.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-bv061_SouthAmericaMap.jpg
350x455 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.traditioninaction.org