Αρχείο : south_america_1790_1911.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-south_america_1790_1911.jpg
1404x1744 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.emersonkent.com